Plánované aktivity - školní rok 2020/2021

Září

 

Říjen

 

Listopad

 

Prosinec

 

Leden

 

Únor 

 

Březen

 

Duben

 

Květen 

 

Červen

 

AKCE PROBÍHAJÍ V NAŠÍ ŠKOLIČCE V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  O P A K O V A N Ě

hrátky s angličtinou - seznámení s angličtinou hravou formou,

logohrátky - můj ohebný jazýček, správná výslovnost, pravidelné procvičování mluvidel pomocí básniček, říkadel a písniček

pohybem ke zdraví - pravidelná návštěva za nepříznivého počasí tělocvičny ZŠ Stonava a sportovní haly obec Stonava

divadelní představení podle aktuální nabídky a možností

hipoterapie - jízda na konícícíh

Knihovna Stonava, Karviná - návštěva, besedy - zapojení do projektu Celé Česko čte dětem

účast předškolních dětí na vystoupení pro obec Stonava - významná životní jubilea seniorů

chytrá hlavička, bystrá ručička - kroužek pro budoucí předškoláky, pířprava na školu. Rozvoj grafomotoriky, orientace v čase, prostoru, první počítání, první písmenka

lyžařský výcvik

školka v přírodě

akce pro rodiny - Drakiáda s rodiči, Světýlkový průvod se Sv. Martinem, tvořivé odpoledne s rodiči, Vánoční besídka s jarmarkem, karnevalový rej s oslavou Dne babiček a dědečků, velikonoční jarmark, čarodějnický den, dopolední tvoření s tatínky, Den pro maminku, rozloučení s předškoláky a jejich pasování, společný výlet s rodiči...

Těšíme se na spolupráci s Vámi...

Mgr. Helena Skutková

vedoucí učitelka

Mateřské školy Stonava-Dolany