Kdo nám pomáhá - školní rok 2021/2022

Náměty pro sponzorské dary

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s náměty na hmotné sponzorské dary pro NAŠE-VAŠE děti, které by všem udělaly velikou radost, a dětem by zpříjemnily a zpestřily pobyt ve školce a to nejen ve třídách, ale za slunečních dnů i na školní zahradě.

Pokud máte chuť, možnost a zájem, zde jsou některé náměty pro inspiraci, případně se můžete dohodnout s konkrétní učitelkou na třídě nebo vedením MŠ DOLAŇÁČEK.

Děkujeme

Obě třídy

jakékoliv výtvarné pomůcky, dle možností - papíry, čtvrtky, zbytky látek, knoflíky, stuhy - vše pro vás nepotřebné a pro nás užitečné a důležité pro tvořivou práci s dětmi. Dále dětské knihy, ...

Předem děkujeme, že budeme mít více hraček, knihy pro sladké sny a prohlížení, na zahradě se schováme před sluníčkem a paní učitelky budou mít další potřebné - nepotřebné věcičky pro naše šikovné ručičky, protože móóóc rády stále něco vyrábíme.

D Ě K U J E M E

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)