Kdo nám pomáhá - školní rok 2020/2021

     NÁMĚTY PRO SPONZORSKÉ DARY   

Vážení rodiče,

 

obracím se na Vás s náměty na hmotné sponzorské dary pro NAŠE-VAŠE děti, které by všem udělaly velikou radost, a dětem by zpříjemnily a zpestřily pobyt ve školce a to nejen ve třídách, ale za slunečních dnů i na školní zahradě.

 

Pokud máte chuť, možnost a zájem, zde jsou některé náměty pro inspiraci, případně se můžete dohodnout s konkrétní učitelkou na třídě nebo vedením MŠ DOLAŇÁČEK.

 

 D Ě K U J E M E: 

- p. Valoškové (bývalé mamince Motýlků), která do třídy Motýlků věnovala krásnou knihu, různé čelenky, autíčka, puzzle, 

- p. Hovančákové (ze třídy Motýlků) za darovaný kostým,

- p. Misiarzové (ze třídy Motýlků) za knížky, barevné papíry, papíry do tiskárny aj. výtvarný materiál),

- p. Böhmovi (ze třídy Motýlků) za správu webových stránek, vkládaní plakátků apod.,

 

- Vydavatelství Poradce v Českém Těšíně za darované knížky, prac. sešity pro předškoláky,

 

- p. Sonnevendová Markéta (Housenečky) - velký terčík pro děti, velké dýně

- p. Zembolová (Housenečky) - plastelína, voskovky, pstelky, barevné papíry, pastelky, skicáky,

 

- p. Kazík, p. Wojnar (Motýlci) - za přinesení kaštanů pro zvířátka

- p. Sikorové (Motýlci), p. Kazíkové (Motýlci), p. Sonnevend (Housenečky) za výrobek na výstavku v RK Karviná,

 

- maminkám od Honzíčka P. a Elišky Č. (motýlci) za darování pochutin k halloweenu, 

- mamince Vojtíška K. (motýlci) za darované malované kameny, 

 

za výrobky pro klienty z Domu s peč. službou k jarním svátkům

Vojtíšek Ž., Zdeněček, Honzíček R.P., František z houseneček

Anežka, Emička, SEbíček, Pavlíček, Kájinka, Ríšanek, Vojtíšek z motýlků

 

těm z Vás, kteří jste se zapojili natočením videa pro klienty z DPS k jarním svátkům,

všem, kteří se zapojili do ponožkové výzvy, zeleného dne

 

- tatínkovi Šimonka Wojnara za darované balónky a příslušenství, 

 

 

 

 

Obě TŘÍDY:

 

jakékoliv výtvarné pomůcky, dle možností - papíry, čtvrtky, zbytky látek, knoflíky, stuhy - vše pro vás nepotřebné a pro nás užitečné a důležité pro tvořivou práci s dětmi. Dále dětské knihy, ...

 

 

 

 

Předem děkujeme, že budeme mít více hraček, knihy pro sladké sny a prohlížení, na zahradě se schováme před sluníčkem a paní učitelky budou mít další potřebné - nepotřebné věcičky pro naše šikovné ručičky, protože móóóc rády stále něco vyrábíme.

 

Vaše děti

 

 

 

 

      D Ě K U J E M E  

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)