První besídka Houseneček

16.5.2019

Naše milé maminky Houseneček :-)

Věřím, že jste stále dojaté vystoupením Vašich nejmilejších a nejdražších… Já jsem měla možnost zhlédnout chystané vystoupení pro Vás při nácviku a následně alespoň část na videu. To, že máte velké, moc šikovné a chytré děti, které už nejsou miminka (což Vám jistě dokázaly i při besídce) a zvládly si připravit svoji první besídku, je i díky skvělému pracovnímu týmu a Vaší spolupráci s námi.

Dovolte mi, prosím, touto cestou vyjádřit obrovskou pochvalu a poděkování nejen Vašim dětem, ale velké ocenění především paním učitelkám, paní chůvičce a paní domovnici. Právě ony udělaly od září loňského roku veliký kus práce, neboť do třídy Houseneček nastoupily všechny děti nové, navíc ty nejmenší.  Práce v mateřské škole je krásná práce, která musí být nejen koníčkem, ale především posláním, při kterém je zapotřebí velká dávka trpělivosti, smyslu pro humor, optimismu, nadhledu, kolegiality, spolupráce všech a spolupráce všech zúčastněných. 

Děkujeme, že s Vaší pomocí se máme možnost podílet na výchově a vzdělávání Vašich dětí, našich Houseneček :-)

D ě k u j i  celému pracovnímu týmu za nácvik krásného programu, babičce p.uč. Renatky za ušití čepiček, p.uč. Renatce za zhotovení krásného dárku v podobě videa a fotek, p. uč. Ivonce za zhotovení rekvizit, p. chůvičce za výpomoc při nácviku programu, p. domovnici za další veškerou potřebnou pomoc a všem za přichystání pohoštění v době odpoledního odpočinku dětí :-) a Vám, maminkám děkuji za příjemnou atmosféru, ze které všichni, kteří jste byli přítomni, můžete jistě čerpat hodně krásného a pozitivního po delší dobu...

Helena Skutková
vedoucí učitelka Dolaňáčku