Denní program dětí

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.

Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází:

  • respektování vývojových a věkových zvláštností dětí
  • prostor pro individuální vývoj
  • prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení
  • prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku.

Orientační časové rozlišení denního programu

06:00 – 08:00

RANNÍ PŘÍCHOD DĚTÍ v doprovodu rodičů nebo jiných dospělých. Učíme se být samostatní při převlékání,

volná hra a společná hra dětí v herně, spontánní hravé aktivity dětí, individuální a skupinové činnosti, hry a aktivity dětí u stolečků,

tvořivá činnost dětí, malování, pracovní listy,...

06:00 - 9:30

úklid hraček, ranní cvičení, pohybové hry, prožitkové učení

týmová práce, ověřování znalostí, rutinních dovedností, schopnost aplikace a tvořivost dětí...

HYGIENA, SVAČINKA

komunitní kruh - povídání o aktuálních tématech

hrajeme si s kamarády společné hry, zpíváme...

09.30 - 11.30 příprava na pobyt venku, POBYT NA ZAHRADĚ, VYCHÁZKA. Za nepříznivého počasí nárhadní aktivity ve školičce, volná a řízená hra dětí...Divadelní představení a jiné plánované aktivity
11:30 - 12:15 HYGIENA před jídlem, OBĚD, hygiena po jídle. Příprava na odpočinek. Odchod dětí domů.
12:00 - 14:00 ODPOČINEK  na lehátku při čtení pohádky nebo poslechu hudby. Klidové činnosti - učitelka přistupuje k jednotlivým dětem na základě pedagogické diagnostiky s respektováním individuálních zvláštností a potřeby odpočinku dětského organismu (tvořivý přístup učitelky podle aktuální situace a potřeb dětí).
14:00 - 14:30 VSTÁVÁNÍ, ODPOLEDNÍ SVAČINKA, HYGIENA
14:30 - 16:00 DOKONČENÍ RANNÍCH ČINNOSTÍ, ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, VOLNÉ HRY, STOLNÍ A SPOLEČENSKÉ HRY, MALOVÁNÍ...
   
  od 14:30 do 16:00 hodin postupný odchod dětí domů
   

 

Časové rozlišení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivého dítěte, ale i celé skupině.