Spolupráce s rodiči - Spolek Rada rodičů

Účelem je všestranně podporovat rozvoj mateřské školy, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Podporovat materiální vybavení školy, podílet se na organizaci akcí pořádaných mateřskou školou a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Na schůzi jsou pravidelně zváni zástupci z řad rodičů, kteří jsou informováni o aktuální situaci, a to 2x ročně nebo dle potřeby.

Členové

 

Řídíme se aktuálním manuálem MŠMT pro MŠ, respektujeme doporučení pro MŠ.

Samozřejmě počítejte s naší pomocí při akcích školky :-)

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

Záměrem spolupráce s rodiči je: 

Očekávání: