ev.listy,roušky, podpisy

Vytvořeno: úterý 31. srpen 2021 9:56 Aktualizováno: úterý 31. srpen 2021 9:56
Napsal Mgr. Helena Skutková
Milí rodiče, 
prosíme o Vaši kontrolu již založených evidenčních listů dítěte (netýká se nově nastupujících).
 
Dále o udělení souhlasu všech rodičů oproti podpisu na nástěnce každé třídy, zda s Vaším svolením mohou být připojeni k facebookové skupině prarodiče Vašeho dítěte,a také prarodiče zbývajících dětí ze třídy.
 
Nově nastupující rodiče prosíme,aby předali p.uč. v podepsané krabičce/uzavíratelném sáčku roušku (tuto musí mít každé dítě v MŠ v případě potřeby k dispozici).
Děkujeme

POKRAČOVÁNÍ V PROJEKTU

Vytvořeno: úterý 15. říjen 2019 6:57 Aktualizováno: středa 26. srpen 2020 14:06
Napsal Mgr. Helena Skutková

Naše mateřská škola je i tento školní rok zapojena do projektu Celé Česko čte dětem.

Těšíme se, kdo nás v rámci této akce navštíví a přinese si pohádkovou knihu dle svého uvážení, když návštěva je pro děti zážitkem.

Podpora čtenářské pregramotnosti je v naší mateřské škole významnou součástí vzdělávacího programu, proto děkujeme všem, kteří se do naší akce zapojili a nově zapojí (po domluvě s p.uč.) a podpoří tak zájem dětí o báječný svět knih a čtení.

Těšíme se na Vás